Z dniem 01-09-2019 zakończyliśmy inwestycje instalowania nowych lini energetycznych do hangarów członków Stowarzyszenia „LEŃ”. Kto nie zgłosił chęci podłączenia się do nowej instalacji będzie musiał uczynić to na własny koszt.


Opłaty za energię elektryczną prosimy wpłacać na konto stowarzyszenia lub do skarbnika.
Rozliczenie za energię od 2019-07-10 do 2019-09-09.
Namiary na konto stowarzyszenia jak i mapka przystani podane są w zakładce kontakty.------------------------------------------------------------------------------------


Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim osobom pomagającym przy usuwaniu śmieci z terenu przystani.

------------------------------------------------------------------------------------

W sobotę (03-06-2017) o godzinie 9:00 będziemy utwardzać drogę na przystani. Żużel będziemy przewozić lekką przyczepką. Członków Stowarzyszenia prosimy o pomoc, mile widziane przybycie z (łopatą, szpadlem, grabiami).
----- Obecnych było 10 osób -----


W poniedziałek (15-05-2017) o godzinie 11:30 będziemy utwardzać drogę na przystani. Żużel będziemy przewozić lekką przyczepką. Członków Stowarzyszenia prosimy o pomoc, mile widziane przybycie z (łopatą, szpadlem, grabiami).
----- Obecne były 3 osoby, przewieziono około 3,5 tony. -----


W planach jest budowa stojaka na kajaki z zadaszeniem
(dodano 06-04-2017)
Stojak już gotowy


Planowana jest budowa kompostownika (dodano 07-04-2017)
Kompostownik już gotowy-----------------------------------------------------------------------
Stronka w ciągłej budowie
jak Masz pomysły
Pisz na deyta@interia.pl
temat: STRONKA LEŃ