Opłaty za energię elektryczną prosimy wpłacać na konto stowarzyszenia lub do skarbnika.
W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ O PODAWANIE NUMERU HANGARU
Rozliczenie za energię od 2020-03-06 do 2020-05-07.------------------------------------------------------------------------------------


Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim osobom pomagającym przy usuwaniu śmieci z terenu przystani.

------------------------------------------------------------------------------------

W sobotę (03-06-2017) o godzinie 9:00 będziemy utwardzać drogę na przystani. Żużel będziemy przewozić lekką przyczepką. Członków Stowarzyszenia prosimy o pomoc, mile widziane przybycie z (łopatą, szpadlem, grabiami).
----- Obecnych było 10 osób -----


W poniedziałek (15-05-2017) o godzinie 11:30 będziemy utwardzać drogę na przystani. Żużel będziemy przewozić lekką przyczepką. Członków Stowarzyszenia prosimy o pomoc, mile widziane przybycie z (łopatą, szpadlem, grabiami).
----- Obecne były 3 osoby, przewieziono około 3,5 tony. -----


W planach jest budowa stojaka na kajaki z zadaszeniem
(dodano 06-04-2017)
Stojak już gotowy


Planowana jest budowa kompostownika (dodano 07-04-2017)
Kompostownik już gotowy-----------------------------------------------------------------------
Stronka w ciągłej budowie
jak Masz pomysły
Pisz na deyta@interia.pl
temat: STRONKA LEŃ